Kern Talenten

 

De grondlegger van de kerntalentenmethode is Danielle Krekels. Vanuit haar ingenieursselectiebureau ontdekte zij in 1989 dat iemands speelgedrag heel veel zegt over de dieperliggende, natuurlijke talenten.  

Dat een kind niet creatief wordt van Lego, maar dat het kind met Lego speelt omdat het creatief is.

Zo ontdekte zij 23 kerntalenten met eigen specifieke componenten. 

De kerntalentenanalyse is levenslang geldig. Het stoelt op een emperisch onderzoek van meer dan 12.000 interviews in ruim 30 jaar wereldwijd.

 

De kerntalentenmethode

 

Hoe jij als kind speelde zegt heel veel over hoe je als volwassene bent en wat je graag doet.                                                                                                                                    Het gaat er niet om wat je goed kon, maar hoe graag je iets deed. En dat is eigenlijk ook wat voor het volwassen leven geldt: dat je niet (alleen) iets kiest wat je goed kan, maar vooral dat je iets kiest waar je plezier aan beleeft, zowel in werk als in privé. 

Vanuit de kerntalentenmethode kennen we 23 kerntalenten die voor een ieder sterk, half of klein zijn.

 • Sterk: hier beleef je plezier aan, deze kerntalenten geven jou energie;
 • Half: deze kerntalenten zijn voor jou neutraal. Prima om in te zetten, ze geven je geen energie maar kosten je ook geen energie;
 • Klein: deze kerntalenten zet je liever niet in, deze kosten jou energie. 

Alle kerntalenten werken in elkaar door. Hierdoor zijn er meer dan 94 miljard combinaties mogelijk en is elk profiel uniek. Uit een profiel blijkt:

 • Jouw aard
 • Jouw potentieel
 • Jouw intrinsieke motivatie (jouw goesting)

Ga eens na: wat vond jij als kind echt leuk om te doen?  En wat niet? Stel je eens voor dat je dat heel vaak moest doen, hoe zou je je dan voelen?                  Als je ergens goed in bent, wil dat nog niet zeggen dat je er ook energie van krijgt. Je kunt ergens goed in worden wat je eigenlijk van nature niet leuk vindt om te doen. Vooral mensen met een hoger IQ kunnen goed worden in iets waar ze geen energie van krijgen. Toch is het voor veel mensen lastig om te bepalen wat ze nu wel of niet leuk vinden. 

Bij het zoeken van een nieuwe baan zijn we geneigd vooral ook te kijken waar we in uitblinken. Maar wat nu als je takenpakket (vooral) bestaat uit taken die je in de basis geen energie geven? Dan ben je veel bezig met het inzetten van je kleine kerntalenten en kan je een energielek krijgen met als gevaar een burn-out. Andersom geldt ook dat als je te weinig van je sterke kerntalenten kunt uitleven, dat je een gemis gaat voelen met als gevaar een bore-out. Een combinatie is uiteraard ook mogelijk. Voor een gelukkig (werk)leven is het belangrijk dat je zo veel mogelijk je sterke kerntalenten kunt uitleven en je kleine kerntalenten zo min mogelijk moet inzetten.

Weet wie je in de basis bent!                                                                                                                                                                                                                                                                                  Daarvoor is het uiteraard wel nodig dat je je eigen kerntalentenconstellatie kent. Jouw kerntalenten stonden al vast bij de geboorte. Tijdens een kerntalentenanalyse wordt jouw speelgedrag geanalyseerd tussen jouw vierde levensjaar en de pubertijd, omdat je in deze periode op een pure manier de kiemen van je kerntalenten uitleefde. Vanaf de pubertijd spelen hormonen, het afzetten van je ouders en andere omgevingsfactoren een rol waardoor je wordt beïnvloed. Om te weten wie je bent in pure vorm, moet je terug naar de kindskind. Wat deed jij toen graag?

Hoe dan?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Aan de hand van wat jij als kind graag deed en op welke manier kan met de kerntalentenmethode uitgelegd worden wie jij in de basis bent. Welke bezigheden jij graag doet en  waar jij energie van krijgt en van welke niet. Doordat bekeken wordt welke activiteiten jij als kind leuk vond om te doen en waarom, is het een plezierige methode. Het start met een online vragenlijst en vervolgens wordt tijdens een bespreking van circa twee uur de speelactiviteiten besproken. 

Omdat je als mens een sterke behoefte hebt om je sterke kerntalenten uit te leven, is het onontkoombaar dat je het als kind zo hebt gespeeld. Zelfs als je weinig speelgoed had of als je geen tijd had om te spelen, dan zullen de sterkte kerntalenten toch tijdens de bespreking naar boven komen, omdat je ze als kind op een bepaalde manier toch uitgeleefd zal hebben, wellicht op een hele creatieve manier. Als kerntalentenanalist ben ik opgeleid om alle kerntalenten boven water te krijgen.

Meerwaarde van de kerntalentenmethode

Geen zelfbeoordeling: Geen lastige vragen over hoe je bent, want dat is nu immers de vraag. De vragen richten zich alleen op wat jij leuk vond als kind om te doen. Vanuit daar wordt een constellatie gemaakt. Jijzelf bent het uitgangspunt, niet de methode.

Geen momentopname:  De analyse richt zich op jouw meest pure periode in je leven, de kindertijd en heeft een tijdspanne van 8 jaar. Dus niet op het heden waarin je juist misschien met veel vragen over jezelf zit.

Zicht op complete persoon, zeer gedetailleerde blauwdruk: Alles wordt in kaart gebracht, geen types, geen hokjes, geen gemiddelden (niemand is immers gemiddeld). Geen vergelijking met anderen. Meer dan 94 miljard combinaties mogelijk. Objectief, onafhankelijk en geslachtneutraal.  Levenslang bruikbare inzichten voor constructieve keuzens.

Leuk om te doen en sterk gewaardeerd door interviewees: plezierig, geeft positief gevoel door fijne herinneringen, door verrassende juistheid en positieve benadering.

Enige persoonlijkheidsbepaling aanvaard door hoogbegaafden  →  Mensa Award 2015

Wetenschappelijke validatie online vragenlijst  →  betrouwbaarheid Cronbach’Alpha 0,84 (even hoog als de Big5, hoogste ter wereld).

De kwalitatieve analyse van het onderzoek toont aan dat de resultaten van de kerntalententest aanzet tot directe actie, om met goesting de nodige veranderingen door te voeren om jezelf weer op de rails te zetten’ zegt Prof. Dr. Elke Van Hoof. 

KernTalentenanalyse & tarieven

Talent tot zijn Recht

Voor particulieren zijn de genoemde bedragen inclusief BTW. Indien de kerntalentenanalyse niet wordt vergoed door de werkgever of anderszins dan is het zinvol om na te gaan of er een persoonlijk budget geldt.

 • Thuis online vragenlijst (30 min)
 • Bespreking speelgedrag op kantoor/online (2 uur)
 • Feedback op kantoor/online (1 uur)
 • Verslag met jouw unieke KernTalentenprofiel
 • Telefonische evaluatie
 • Thuis online vragenlijst (30 min)
 • Bespreking speelgedrag op kantoor/online (2 uur)
 • Feedback op kantoor/online met diepte-interview (1 uur)
 • Uitgebreid verslag van jouw unieke KernTalentenanalyse met levensloop en uitleg waar jouw energiegevers- en nemers liggen i.v.m. gevaar voor burn-/bore-out.
 •  Verdiepingsgesprekken na 3 en 6 maanden.

Afhankelijk van de situatie zal bekeken worden welk pakket wenselijk is. Ten behoeve van werving en selectie kan eventueel een beknopt verslag volstaan. Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan.