Kerntalentenanalyse


Waar krijg jij energie van? Welke werkzaamheden passen bij jou? Met een kerntalentenanalyse krijg je inzicht in je karakter, potentieel en intrinsieke motivatie. Als je weet wat jou energie geeft en wat jou energie kost voel je je gesterkt om stappen te zetten. Bijvoorbeeld bij het kiezen van een baan of bij het vinden van een positieve tijdsinvulling. Omdat je na een kerntalentenanalyse weet wat bij jou past!

Werkwijze


Via jouw favoriete bezigheden, spellen en activiteiten als kind analyseer ik jouw kerntalenten. Binnen drie uur kan ik jou uitleggen hoe jij van nature bent en wat jij graag doet. Daarna volgt een uitgebreid verslag dat levenslang bruikbaar is.

• Thuis online vragenlijst (30 min)
• Analyse op kantoor/online (2 uur)
• Feedback op kantoor/online (1 uur)
• Uitgebreid persoonlijk verslag
• Extra: verdiepings-/coachingsgesprekken

23 kerntalenten


Uit de kerntalentenanalyse volgen 23 kerntalenten die voor een ieder sterk, half of klein kunnen zijn.
- Sterk: hier beleef je plezier aan, deze kerntalenten geven jou energie;
- Half: deze kerntalenten zijn voor jou neutraal. Prima om in te zetten, ze geven je geen energie maar kosten je ook geen energie;
- Klein: deze kerntalenten zet je liever niet in, deze kosten jou energie.

Inzichten


Doordat alle kerntalenten in elkaar doorwerken zijn er meer dan 94 miljard combinaties mogelijk en is elk profiel uniek.
Met een kerntalentenanalyse wordt onder meer zichtbaar:
- hoe je van nature bent;
- welke bezigheden geven energie;
- welke bezigheden kosten energie;
- hoeveel beweging nodig is om je goed te voelen;
- hoeveel mentale ruimte nodig is om overbelasting te voorkomen.

De kwalitatieve analyse van het onderzoek toont aan dat de resultaten van de kerntalententest aanzet tot directe actie, om met goesting de nodige veranderingen door te voeren om jezelf weer op de rails te zetten’ zegt Prof. Dr. Elke Van Hoof. 

Tarieven

Een kerntalentenanalyse kan vaak worden vergoed via de werkgever of met een persoonlijk loopbaanbudget. Bij vragen hierover, neem gerust contact met mij op.  Voor coachings-/verdiepingsgesprekken geldt een tarief van € 80,- per sessie. Voor particulieren die geen gebruik kunnen maken van een loopbaanbudget o.i.d. geldt het tarief inclusief BTW.

Kerntalentenanalyse 

Start 

 
 •  Online vragenlijst thuis (30 min)
 • Analyse op kantoor/online (2 uur)
 • Aansluitend uitleg  kerntalentenprofiel (1 uur)
 • Beknopt verslag
€ 500,-


Indien gewenst met een aanvullend standaard/uitgebreid verslag tegen een meerprijs.

Kerntalentenanalyse Uitgebreid

 
 • Online vragenlijst thuis (30 min)
 • Analyse op kantoor/online (2 uur)
 • Eventueel aansluitend uitleg  kerntalentenprofiel (1 uur)
 • Uitgebreid persoonlijk verslag van het kerntalentenprofiel
 • Nagesprek telefonisch (30 min)
€ 850,-

Kerntalentenanalyse Uitgebreid plus

 
 • Online vragenlijst thuis (30 min)
 • Analyse op kantoor/online (2 uur)
 • Uitleg  kerntalentenprofiel met diepteinterview (1 -1,5 uur)
 • Zeer uitgebreid persoonlijk verslag van het kerntalentenprofiel met duiding van de kerntalenten ten aanzien van de levensloop.
 • Twee verdiepingsgesprekken na 3 en 6 maanden
€ 1200,-

Meerwaarde van de kerntalentenmethode

Geen zelfbeoordeling: Geen lastige vragen over hoe je bent, want dat is nu immers de vraag. De vragen richten zich alleen op wat jij leuk vond als kind om te doen. Vanuit daar wordt een constellatie gemaakt. Jijzelf bent het uitgangspunt, niet de methode.

Geen momentopname:  De analyse richt zich op jouw meest pure periode in je leven, de kindertijd en heeft een tijdspanne van 8 jaar. Dus niet op het heden waarin je juist misschien met veel vragen over jezelf zit.

Zicht op complete persoon, zeer gedetailleerde blauwdruk: Alles wordt in kaart gebracht, geen types, geen hokjes, geen gemiddelden (niemand is immers gemiddeld). Geen vergelijking met anderen. Meer dan 94 miljard combinaties mogelijk. Objectief, onafhankelijk en geslachtneutraal.  Levenslang bruikbare inzichten voor constructieve keuzens.

Leuk om te doen en sterk gewaardeerd door interviewees: plezierig, geeft positief gevoel door fijne herinneringen, door verrassende juistheid en positieve benadering.

Enige persoonlijkheidsbepaling aanvaard door hoogbegaafden  →  Mensa Award 2015

Wetenschappelijke validatie online vragenlijst  →  betrouwbaarheid Cronbach’Alpha 0,84 (even hoog als de Big5, hoogste ter wereld).

Kerntalenten

Als erkend kerntalentenanalist ben ik opgeleid bij Coretalents waarbij jaarlijkse verdiepingsdagen essentieel zijn. Daarnaast volg ik masterclasses om mijn expertise verder te ontwikkelen.

De grondlegger van de kerntalentenmethode is Danielle Krekels. Vanuit haar ingenieursselectiebureau ontdekte zij in 1989 dat iemands speelgedrag heel veel zegt over de dieperliggende, natuurlijke talenten.  

Dat een kind niet creatief wordt van Lego, maar dat het kind met Lego speelt omdat het creatief is. Zo ontdekte zij 23 kerntalenten met eigen specifieke componenten. 

De kerntalentenanalyse is levenslang geldig. Het stoelt op een empirisch onderzoek van meer dan 12.000 interviews in ruim 30 jaar wereldwijd.