Kerntalentenanalyse


Waar krijg jij energie van? Welke werkzaamheden passen bij jou? Met een kerntalentenanalyse krijg je inzicht in je karakter, potentieel en intrinsieke motivatie. Als je weet wat jou energie geeft en wat jou energie kost voel je je gesterkt om stappen te zetten. Bijvoorbeeld bij het kiezen van een baan of bij het vinden van een positieve tijdsinvulling. Omdat je na een kerntalentenanalyse weet wat bij jou past!

Werkwijze


Tijdens de analyse bespreken we in twee uur de spellen, activiteiten en bezigheden die jij als kind graag deed. Thuis vul je online een vragenlijst in en vervolgens bespreken we jouw antwoorden tijdens het analysegesprek. Binnen drie uur kan ik jou uitleggen hoe jij van nature bent en wat jij graag doet. Daarna volgt een uitgebreid verslag dat levenslang bruikbaar is.

23 kerntalenten


Vanuit de kerntalentenmethode kennen we 23 kerntalenten die voor een ieder sterk, half of klein kunnen zijn.
- Sterk: hier beleef je plezier aan, deze kerntalenten geven jou energie;
- Half: deze kerntalenten zijn voor jou neutraal. Prima om in te zetten, ze geven je geen energie maar kosten je ook geen energie;
- Klein: deze kerntalenten zet je liever niet in, deze kosten jou energie.

Inzichten


Doordat alle kerntalenten in elkaar doorwerken zijn er meer dan 94 miljard combinaties mogelijk en is elk profiel uniek.
Met een kerntalentenanalyse wordt zichtbaar:
- hoe je van nature bent;
- welke bezigheden geven energie;
- welke bezigheden kosten energie;
- hoeveel beweging nodig is om je goed te voelen;
- Hoeveel mentale ruimte nodig is om overbelasting te voorkomen.

Meerwaarde van de kerntalentenmethode

Geen zelfbeoordeling: Geen lastige vragen over hoe je bent, want dat is nu immers de vraag. De vragen richten zich alleen op wat jij leuk vond als kind om te doen. Vanuit daar wordt een constellatie gemaakt. Jijzelf bent het uitgangspunt, niet de methode.

Geen momentopname:  De analyse richt zich op jouw meest pure periode in je leven, de kindertijd en heeft een tijdspanne van 8 jaar. Dus niet op het heden waarin je juist misschien met veel vragen over jezelf zit.

Zicht op complete persoon, zeer gedetailleerde blauwdruk: Alles wordt in kaart gebracht, geen types, geen hokjes, geen gemiddelden (niemand is immers gemiddeld). Geen vergelijking met anderen. Meer dan 94 miljard combinaties mogelijk. Objectief, onafhankelijk en geslachtneutraal.  Levenslang bruikbare inzichten voor constructieve keuzens.

Leuk om te doen en sterk gewaardeerd door interviewees: plezierig, geeft positief gevoel door fijne herinneringen, door verrassende juistheid en positieve benadering.

Enige persoonlijkheidsbepaling aanvaard door hoogbegaafden  →  Mensa Award 2015

Wetenschappelijke validatie online vragenlijst  →  betrouwbaarheid Cronbach’Alpha 0,84 (even hoog als de Big5, hoogste ter wereld).

De kwalitatieve analyse van het onderzoek toont aan dat de resultaten van de kerntalententest aanzet tot directe actie, om met goesting de nodige veranderingen door te voeren om jezelf weer op de rails te zetten’ zegt Prof. Dr. Elke Van Hoof. 

KernTalentenanalyse & tarieven

Talent tot zijn Recht

Voor particulieren zijn de genoemde bedragen inclusief BTW. Indien de kerntalentenanalyse niet wordt vergoed door de werkgever of anderszins dan is het zinvol om na te gaan of er een persoonlijk budget geldt.

  • Thuis online vragenlijst (30 min)
  • Bespreking speelgedrag op kantoor/online (2 uur)
  • Feedback op kantoor/online (1 uur)
  • Verslag met jouw unieke kerntalentenprofiel
  • Telefonische evaluatie
  • Thuis online vragenlijst (30 min)
  • Bespreking speelgedrag op kantoor/online (2 uur)
  • Feedback op kantoor/online met diepte-interview (1 uur)
  • Uitgebreid verslag van jouw unieke kerntalentenanalyse met levensloop en uitleg waar jouw energiegevers- en nemers liggen i.v.m. gevaar voor burn-/bore-out.
  •  Verdiepingsgesprekken na 3 en 6 maanden.

Afhankelijk van de situatie zal bekeken worden welk pakket wenselijk is. Ten behoeve van werving en selectie kan eventueel een beknopt verslag volstaan. Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan.