Privacy verklaring


Talent tot zijn Recht respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Talent tot zijn Recht heeft deze privacy policy opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 wordt gehandhaafd).

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Talent tot zijn Recht.

Delen met derden
Talent tot zijn Recht zal je gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is:
• Voor de uitvoering van een overeenkomst met jou.
• Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

SSL verbinding
Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier, worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat Talent tot zijn Recht gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar Talent tot zijn Recht, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Persoonsgegevens 
Talent tot zijn Recht kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Talent tot zijn Recht en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Talent tot zijn Recht verstrekt.

Bij Talent tot zijn Recht kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
• Je voor- en achternaam
• Je adresgegevens
• Je telefoonnummer
• Je e-mailadres
• Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken.

Talent tot zijn Recht verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Talent tot zijn Recht je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst.

Je gegevens worden gebruikt om je te informeren over de voortgang van je opdracht en over de dienstverlening van Talent tot zijn Recht.

Talent tot zijn Recht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Talent tot zijn Recht zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies
Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d.

Talent tot zijn Recht maakt gebruik van Google Analytics en partijen om berichten op social media te delen, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram. Deze partijen kunnen cookies op je computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken.

Talent tot zijn Recht maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op je computer.

Google Analytics
Talent tot zijn Recht maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aan Talent tot zijn Recht.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Talent tot zijn Recht heeft hier geen invloed op.

Talent tot zijn Recht heeft Google geen toestemming gegeven om via Talent tot zijn Recht verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar laura@talenttotzijnrecht.nl

Talent tot zijn Recht zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Disclaimer
Talent tot zijn Recht is gerechtigd de inhoud van deze Privacy policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen?
https://www.talenttotzijnrecht.nl is de website van Talent tot zijn Recht.
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 85905801.
E-mailadres: laura@talenttotzijnrecht.nl